privacyverklaring.

B-nuts respecteert de privacy van gebruikers.

Op de website van B-nuts worden zoals op vele websites ook persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Daarom leggen wij In dit privacy statement uit welke gegevens worden verzameld, hoe wij deze gegevens verzamelen en wat wij hier mee doen. B-nuts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Daarom raden wij u aan om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevens verstrekt via online formulieren

Op website maken wij gebruik van een verschillende online formulieren waarmee bezoekers zich bijvoorbeeld kunnen inschrijven voor onze nieuwsbrief of algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen of informatie te verstrekken over de dienstverlening van B-nuts. Deze gegevens kunnen door B-nuts worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem , maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.

Gebruik en opslag van gegevens

Bezoekers kunnen via het formulier aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Dit vraagt altijd om een bewuste actie van de bezoeker: als wij een e-mailadres bijvoorbeeld via een van onze online formulieren verkrijgen, zullen wij deze nooit automatisch op de verzendlijst van onze e-mail nieuwsbrief plaatsen tenzij de bezoeker daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Als een bezoeker deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kan hij of zij zich altijd met één klik afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Informatieverzameling

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door B-nuts. Verzamelde gegevens zullen alleen gebruikt worden voor een optimale dienstverlening. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Mocht dit om welke reden toch noodzakelijk zijn, zal B-nuts hier nadrukkelijk eerst uw (schriftelijke) toestemming voor vragen. Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Cookies De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans echter groot dat veel websites die u bezoekt niet volledig correct zullen functioneren.

Uw rechten

Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u B-nuts op elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook vragen stellen over ons privacy statement, een kopie van uw profiel opvragen, of aangeven dat u in de toekomst geen persoonlijke informatie meer van B-nuts wenst te ontvangen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. B-nuts zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

B-Nuts
Hoefstraat 250
5014 NR Tilburg
info@b-nuts.nl